Siirry sisältöön

NORDISKT TOPPMÖTE FÖR PSYKISK HÄLSA Program

Torsdagen den 18 november

08:30-11:00 Pre-conference Expert meeting: Population mental health impact of the COVID-19 pandemic

11:00-12:00 Lunch och registering

12:00 Välkomst hälsning

 • Eila Mäkipää, statssekreterare, Social- och hälsovårdsministeriet, Finland
 • Markku Tervahauta, generdirektör Institutet för hälsa och välfärd, Finland

12:15-13:30 Panel diskussion: Nordiska strategier för psykisk kristålighet

 • FI: Taru Koivisto: Den nationella strategin för psykisk hälsa till 2030 och återuppbyggnadsarbetet
 • SE: Jonas Bergström: Myndighetssamverkan och aktördialog för en ny nationell strategi inom psykisk hälsa
 • NO: Ellinor F. Major: Tiltak for psykisk helse i pandemin
 • IS: Ingibjörg Sveinsdóttir: Icelandic public mental health strategies
 • DK: Lars Münter: Et tværfagligt udspil: Vi løfter i fællesskab. 
 • Moderator: Kristian Wahlbeck, MIELI rf

13:30 Bensträckare

13:35 Plenarföreläsning: COVID-19 and Well-Being: Building back better lives 

 • Romina Boarini, Director, OECD Centre for Well-Being, Inclusion,  Sustainability and Equal Opportunity (WISE) 
 • Kommentar från civilsamhället: Karin Schulz, Generalsekreterare, Mind, Sverige

14:20-14:45 Kaffe

14:45-16:30 Parallellsessioner:

 1. Economics of mental health actions

Chair: Riitta Aejmeleus, Ministry of Finance, Finland
Speakers:

 • Ziggi Ivan Santini, Denmark:  Mental well-being is linked to lower health costs.
 • Dan Chisholm, WHO HQ: Cost-effectiveness of mental health interventions. 
 • David McDaid, LSE: The role of mental health in the covid exit strategy.
 • Ossi Aura, Finland: Mental health as the foundation for human productivity.

Chair: Johanna Cresswell-Smith, THL, Finland

Speakers:

 • Carsten Lyng Obel, Aarhus universitet, Danmark: Resiliens på populationsnivå i de nordiska länderna post-covid.
 • Jonna Similä, Dialogpausstiftelsen, Finland: Undantagstidens dialoger under Covid-19 pandemin.
 • Ewa Tarvasaho, erfarenhetsexpert och specialsjukskötare, Finland: Rätta redskap för att stödja psykisk hälsan vid Covidavdelningen.

Chair: Sami Pirkola, Tampere University, Finland
Speakers:

 • Lars Mehlum, Oslo: An overview on suicide, suicide prevention and national suicide prevention strategies in the Nordic countries post COVID-19
 • Margda Waern, Göteborg. Suicide prevention for the old
 • Louis Appleby, UK: Is an increase in suicide deaths to be expected post COVID-19? 

19:00- Socialt kvällsprogram Lappvikens sjukhus

Fredagen den 19 november

09:00-09:45 Plenary key note

 • Ian Manion, Canada: Co-creating mental wellbeing with young people

10:00-11:30 Parallellsessioner:

Chair: Petra Kouvonen, ITLA, Finland
Speakers:

 • Curt Hagquist, University of Gothenburg, member of the WHO Technical Advisory Group on the mental health impacts of COVID-19 in the WHO European Region. Challenges for mental health promotion and prevention among young people in the wake of the COVID-19 pandemic. 
 • Cecilia Oksanen, student and person with lived experience, Finland. Psykisk ohälsa och mina egna resurser.
 • Lisa Hellström, Malmö university and Linda Beckman, Karlstad university. Nordic efforts for mental health among young people.

Chair: Dóra Guðmundsdóttir, Directorate of Health, Iceland

Speakers:

 • Fredrik Lindencrona, Swedish Association of Local Authorities and Regions, Sweden. The role of local authorities in implementing cross-sectoral post-covid mental health promotion.
 • Rosa Meriläinen, KULTA ry / Central Organization for Finnish Culture and Arts Associations: The role of culture and arts in rebuilding mental wellbeing and resiliens.
 • Michael Bang Petersen, Aarhus Universitet, Denmark: The Importance of Trust in a Crisis and How to Build It: Lessons from the COVID-19 Pandemic.

Chair: Outi Ruishalme, MIELI Mental Health Finland
Speakers:

 • Ellenor Mittendorfer-Rutz, Karolinska Institutet, Sweden. Inequalities in suicides. 
 • Outi Ruishalme, Mieli Mental Health Finland: Strengthening protective factors to prevent suicides post covid.
 • Petter Stoor, Umeå University, Sweden: Suicides in Northern indigenous people.

11:30-11:45 Paus

11:45-12:30 Plenary session: International action for mental health

Moderator: Taru Koivisto, Social- och hälsovårdsministeriet, Finland

Talare:

 • Ledia Lazeri, WHO Europe: What next after the European Action Plan for Mental Health?
 • European Commission, TBC
 • Arja Rautio, comments from Arctic Council

12:30 Closing remarks

Mieli logo.
STM logo.
THL logo.